Stresshantering - hur du återhämtar dig

Det är alldeles för många av oss som lever med ett för högt tempo i kropp och hjärna utan att känna av det. Vi har helt enkelt vant oss vid det höga tempot. Konsekvenserna på individnivå kan vara förödande och för företag märks det i form av ökade kostnader vid felaktiga beslut eller hög frånvaro.

Med gemensamma krafter kan vi vända skutan rätt igen - ha gärna höga förväntningar på din förmåga!

Vårt stressystem

Stressystemet fungerar omedvetet för dig.

Att driva sig själv för hårt resulterar ofta i att man helt plötsligt tappar förmågan, kreativiteten och lusten. Detta sker inte medvetet utan är en reaktion på det höga tempot. Den höga stressnivån påverkar hela kroppen. Det märks tydligast i hjärnan och särskilt i hjärnans arbetsminne.

Ditt första möte hos oss

När vi träffas första gången mäter vi din fysiska förmåga att hantera stress. Resultaten ger oss information om både hur din kropp reagerar i realtid och hur det sett ut över en längre tid På ett mycket tydligt sätt tar vi reda på vad just du behöver göra för att få tillbaka din kapacitet igen.

Vi går tillsammans igenom resultaten framför skärmen. Det blir tydligt med hjälp av Biofeedback hur kroppen mår, både över tid och hur kroppen reagerar i de olika momenten och inför speciella ämnesområden. Vi ger råd, tränar och övar tillsammans.

Sambandet mellan psykologi och fysiologi = psykofysiologi

Andningen och andningsbeteendet är helt avgörande för din förmåga att hantera stress. Rätt använt kan du ta dig in och ut ur ”zonen” precis när du vill. Du kan slappna av eller gasa, medvetet. Det kallas psykofysiologi och förklarar sambandet mellan psykologi och fysiologi på samma gång.

Vad betyder........

Psykofysiologi

Psykofysiologi är vetenskapen om samspelet mellan hjärna, tänkandet och kroppsliga processer.

Biofeedback

Biofeedback innebär att vi kan iaktta kroppsliga reaktioner såväl subjektivt som objektivt. Med våra mätsystem kan vi avläsa effekten av tankar och känslor via till exempel andningsbeteende (koldioxid och syremättnad), hjärtfrekvens/variabilitet (rörelser i blod och lymfkärl), samt fingertemperatur.

Via biofeedback ges en kontinuerlig återkoppling och möjlighet att direkt kunna följa förändringsprocessen.

Vår erfarenhet är att bioefeedback skapar förståelse och motivation till träning.

Vi kan individanpassa ett effektivt träningsprogram med hjälp av biofeedback.

  • Facebook Social Icon

​© 2018 av Axensjös KBH www.axensjos.se