Vårt stress-system

Att driva sig själv för hårt resulterar ofta i att man helt plötsligt tappar förmågan, kreativiteten och lusten. Detta sker inte medvetet utan är en reaktion på det höga tempot. Den höga stressnivån påverkar hela kroppen, där det märks tydligast är i hjärnan och särskilt i hjärnans arbetsminne!

Ha gärna höga förväntningar på din förmåga! Med gemensamma krafter kan vi vända skutan rätt igen!

CM Brain Management® är ett mycket effektivt sätt att få tillbaka sin kreativa kapacitet och förmåga att fokusera på det som är viktigt!
När kroppens stressystem hänger sig, så är alarmsystemet på hela tiden. Ett intressant faktum är att blodflödet till hjärnan minskar med nästan 50% när stress eller överlevnadssystemen slår till. Då tappar man helt enkelt förmågan att tänka kreativt. CM Brain Management ®  ger dig kreativitet och tankeförmåga tillbaka.

 

Några ord från klienter...

Testimonials

Stresshantering

När vi träffas första gången mäter vi din fysiska förmåga att hantera stress. Resultaten ger oss information om både hur kroppen reagerar i realtid och hur det sett ut över en längre tid, men också vad DU behöver göra för att få tillbaka din kapacitet igen. Mycket tydligt!

Vi går tillsammans igenom resultaten framför skärmen. Det blir tydligt med hjälp av biofeedback hur kroppen mår, både över tid och hur kroppen reagerar i de olika momenten och inför speciella ämnesområden. Vi ger råd, tränar och övar tillsammans. Vi har också en egen tankemodell CM MVG ® som hjälper till att bryta invanda mönster, den lär du dig när det är dags!

Den är inspirerad av G Hendricks, en amerikansk stressforskare och fantastisk människa. Gör tvärt om och öka din hjärnas kapacitet!
Andnings och andningsbeteendet är helt avgörande för din förmåga att hantera stress. Rätt använt kan du ta dig in och ut ur ZONEN precis när du vill. Du kan slappna av eller gasa, medvetet. Det kallas psykofysiologi och förklarar sambandet mellan psykologi och fysiologi på samma gång.